brugfunctionaris

Onderwijs Service Bureau Barendrecht 0,8 - 1,0 fte
Vacaturebeschrijving:

vacature brugfunctionaris basisschool Tandem en Nokkenwiel (4 x 8 uur per week)

Ben jij een stressbestendige en doortastende brugfunctionaris? Kom dan bij ons aan de slag!
Wij zijn Daltonschool de Tandem in Zwijndrecht en kindcentrum ’t Nokkenwiel in Alblasserdam.
Onze scholen maken deel uit van de stichting OZHW.

Hoe ziet jouw werk als brugfunctionaris er uit?
De functie als brugfunctionaris is een dynamische functie op een basisschool. Je richt je op de
leerlingen, ouders, intern begeleiders, leerkrachten en ketenpartners van de school met als doel
problemen bij kinderen in een vroeg stadium te signaleren en op te pakken. Dit bereik je door
contactlegging met ouders tijdens o.a. de haal- en brengmomenten en schoolactiviteiten. De
inzet van een brugfunctionaris is bedoeld om de verbinding tussen onderwijs en ouders te
verbeteren gericht op het bieden van maximale kansen aan kinderen. Je werkt zeer
laagdrempelig door middel van presentie, contact leggen, vertrouwen opbouwen en de
verbinding aangaan met de ouders. Je past je aanpak aan aan de behoefte van en wensen van
school en ouders. Het doel is vooral om aanwezig en beschikbaar te zijn en op een toegankelijke
manier zaken bespreekbaar te maken.

Als brugfunctionaris ben je de verbindende factor naar het achterliggende hulpverleningscircuit
en naar het voorliggende veld in de buurt. Een nauwe samenwerking met Vivera (Zwijndrecht) en
het Brughuis (Alblasserdam) is dan ook onderdeel van je werk.
Daltonschool Tandem is een openbare basisschool in Zwijndrecht. Op de school zitten 215
leerlingen verdeeld over 9 groepen. Ons onderwijs is gericht op de daltonpijlers
samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijk. Wij bieden een enthousiast en
betrokken team waar veel waarde wordt gehecht aan collegialiteit, ouderbetrokkenheid en
flexibiliteit. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers zich prettig en
veilig voelen bij ons op school.

Kindcentrum ’t Nokkenwiel is een openbare school in Alblasserdam met twee locaties. De
school biedt dagelijks onderwijs aan ongeveer 300 kinderen, verdeeld over 14 groepen. Wij
werken nauw samen met kinderopvangorganisatie Wasko in ons kindcentrum. Bij ons op
het kindcentrum krijgt ieder kind de kans zich, met thuis nabij onderwijs en opvang, te
ontwikkelen tot een zelfstandige en weerbare persoonlijkheid. Onze missie is: Ieder kind is uniek!

Wat bieden wij?

  • Een uitdagende baan op 2 basisscholen binnen OZHW (2 dagen per school);
  • OZHW heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden met ruimte voor opleiding en ontwikkeling;
  • Ruimte voor eigen ideeën, inbreng en verantwoordelijkheid;
  • De functie van brugfunctionaris is voor 3 jaar beschikbaar, vooralsnog tot en met 01-08-2027;
  • De functie is ingeschaald in schaal 8 (€ 2.683,- tot € 4.055,- bij full time) van CAO primair onderwijs;
  • Een VOG (verklaring van goed gedrag) is een voorwaarde.

Wat kun jij ons bieden?

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding en hebt affiniteit met het basisonderwijs. Je beweegt je op
een natuurlijke manier tussen mensen, legt snel contacten, kunt je inleven in situaties waarin
mensen zich bevinden en bouwt gemakkelijk een vertrouwensrelatie op. In deze functie is dat
cruciaal, zowel met kinderen, hun ouders als met het team op de school. Samenwerken en
verbinden is je grote kracht en je bent flexibel en creatief. Je staat stevig in je schoenen en kan
snel interveniëren en omgaan met veranderende omstandigheden. Je bent bereid om de
werkdag te beginnen om 8 uur en bent beschikbaar op de momenten dat het er toe doet. Je bent
actief in het bijhouden van de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep. Je kunt integraal
samenwerken met andere werkvelden en externe partners. Je beschikt over een sterk analytisch
vermogen en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
De functie van brugfunctionaris kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een
schoolmaatschappelijk werker, maar ook door iemand met een afgeronde opleiding Social Work
met ervaring als jeugd- en jongerenwerker.

Voor meer informatie, een kopje koffie of een kijkje in onze gezellige scholen kan je contact opnemen met:
nina.rosendaal@ozhw.nl of kijk voor meer informatie op www.daltonschooltandem.nl of lonneke.van.den.anker@ozhw.nl of kijk voor meer informatie op www.nokkenwiel.nl

Om te solliciteren gebruik je onderstaande button ‘solliciteren’. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Solliciteren

Interesse? Druk op de solliciteren knop.

SideMenu